Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Liễu Đô đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

13/04/2017 15:09:00 Xem cỡ chữ
Những năm qua, Đảng bộ xã Liễu Đô xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên và lâu dài, có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Lãnh đạo tỉnh và huyện kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Liễu Đô

Đảng bộ xã Liễu Đô đã thành lập Ban chỉ đạo, bộ phận giúp việc cũng như xây dựng quy chế làm việc cho từng bộ phận. Hàng năm Đảng ủy xã Liễu Đô xây dựng kế hoạch theo từng chuyên đề, tổ chức các hội nghị toàn đảng bộ để quán triệt đến cán bộ, đảng viên và phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập và đăng ký làm theo luôn đạt 100% (trừ đảng viên miễn sinh hoạt và đang đi lao động xa). Đặc biệt với cán bộ, đảng viên, đã chú trọng nhiều hơn việc rèn luyện đạo đức, phong cách làm việc, lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Hàng năm 85% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

Nhờ có phương pháp tổ chức tốt, việc học tập và làm theo Bác đã thực sự “thấm” vào mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo hiệu ứng và lan truyền trong nhân dân, nhiều gia đình, cá nhân, tập thể đã thể hiện ý thức trách nhiệm với xã hội bằng việc làm thiết thực trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới…

Nói đến phong trào thi đua làm theo lời Bác ở Liễu Đô người ta sẽ nghĩ ngay đến phong trào xây dựng nông thôn mới. Để trở thành xã nông thôn mới đầu tiên và duy nhất cho đến nay của huyện Lục Yên, Đảng bộ và chính quyền xã đã tổ chức hơn 80 hội nghị cho trên 5.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng bộ xã chỉ đạo công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, qua đó giúp người dân hiểu rõ mục đích tốt đẹp của chương trình, biểu dương các điển hình tiên tiến, những mô hình tiêu biểu để tạo sức lan tỏa, đồng thời tổ chức cho cán bộ, nhân dân thăm quan, học hỏi những mô hình hay trong và ngoài xã. Bằng sự nỗ lực của toàn đảng bộ, chính quyền, nguồn đầu tư của nhà nước, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất của nhân dân trong xã, cuối năm 2015 xã Liễu Đô đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã nông thôn mới.

Tân Quang là thôn sớm hoàn thành kế hoạch theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới như: đường nội thôn bê tông 100%, mương cứng hóa 70%, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, nhà văn hóa khang trang có đầy đủ thiết chế theo quy định… Để duy trì các tiêu chí đã đạt, đặc biệt là tiêu chí về môi trường, một tiêu chí “mềm” được coi là khó đạt nhất và cũng khó giữ nhất, chi bộ đã giao cho chi hội phụ nữ thực hiện “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, từ đó chị em vận động bảo ban nhau tự nguyện góp tiền rồi bầu ra một tổ chuyên quản lý việc xử lý và thu gom rác thải, mỗi quý một lần, cả thôn lại cùng nhau tổng vệ sinh và nạo vét kênh mương. Hai bên đường các chị trồng hoa, vừa làm đẹp cảnh quan vừa tránh cỏ dại mọc. Đặc biệt bà con đã tự đóng góp mua dây, bóng đèn thắp sáng hết các tuyến đường nội thôn, vừa sạch sẽ, giúp mọi người đi lại dễ dàng lại vừa góp phần giữ gìn an ninh trật tự.

Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ và nhân dân trong toàn xã. Cán bộ, đảng viên đã hình thành được ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, nêu cao tinh thần gương mẫu, có tinh thần và thái độ làm việc phục vụ nhân dân… qua đó chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng nâng lên.

Những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Liễu Đô đã được Thủ tướng chính phủ ghi nhận với tấm Bằng khen “Có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc”. ông Hoàng Công Lệnh, Bí thư Đảng ủy xã Liễu Đô cho biết: “Đảng ủy xã tiếp tục đưa các nội dung theo Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống bằng cách đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện và biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến, đưa nội dung Học tập và làm theo Bác vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết trung ương 4 khóa XII của Đảng bộ xã…”.

Đến nay việc “làm theo” ở Liễu Đô đang từng bước đi vào chiều sâu, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng trên địa bàn.