Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động

30/09/2020 11:18:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn ưu tiên công tác đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp cho người lao động. Những ngành nghề được đào tạo bao gồm cả lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp như: Quản lý và phát triển trang trại; nuôi tằm và sơ chế kén tằm; trồng, chăm sóc và gia công các sản phẩm từ quế; kỹ thuật xây dựng; may công nghiệp; kỹ thuật nấu ăn…

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lưc kỹ thuật cao

Ðể tạo việc làm cho người lao động, tỉnh Yên Bái đã tăng cường tuyên truyền, định hướng cho người dân lựa chọn nghề, việc làm phù hợp điều kiện thực tế. Các phòng chuyên môn phối hợp các xã, thị trấn tổ chức khảo sát nắm bắt nhu cầu học nghề của người dân; điều tra nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu về đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Cùng với đó khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; quan tâm hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật cho người dân phát triển kinh tế gia đình, mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa...

Đặc biệt, hàng năm tỉnh Yên Bái đều dành một khoản ngân sách nhất định cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và giải quyết việc làm, đồng thời tổ chức khảo sát nắm chắc thực trạng lao động, việc làm tại các địa phương và thực trạng sử dụng lao động, nhu cầu nguồn nhân lực theo cơ chế nghề của các doanh nghiệp và các đơn vị tuyển dụng lao động. Trên cơ sở đó, tỉnh đã khuyến khích được các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đa dạng hoá các ngành nghề, nhằm tạo thêm việc làm mới cho người lao động và xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với cơ cấu ngành nghề lao động.

Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tháo gỡ, trong đó chú trọng kết nối cung - cầu lao động thông qua các đơn vị, trong đó chú trọng vào việc giải quyết việc làm cho lao động thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Trước dịch bệnh, các phiên giao dịch việc làm định kỳ và lưu động thường xuyên được tổ chức tại các xã, huyện. Ở các phiên giao dịch này, người lao động không chỉ được giới thiệu về các vị trí việc làm mà còn được phổ biến về điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ, chính sách bảo hiểm…

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái tăng cường kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng như các trung tâm Dịch vụ việc làm tại các địa phương khác để nâng cao cơ hội việc làm cho người lao động, tổ chức tư vấn việc làm tại các xã, trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Bên cạnh đó thường xuyên cập nhật thông báo tuyển dụng của các đơn vị thuộc các lĩnh vực: Chăm sóc y tế, chế biến thực phẩm, xây dựng, chế tạo máy… ở nước ngoài để hỗ trợ những đối tượng đang có nhu cầu. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Yên Bái đã tư vấn cho 10.039 lượt người lao động, trong đó: Tư vấn gián tiếp qua website, fanpage 3.625 lượt người; tư vấn cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.396 lượt người; tư vấn trực tiếp cho lao động là 4.018 lượt người.

Hiện nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Yên Bái đã liên kết với các doanh nghiệp như: Công ty Lắp đặt điện nước Tây Hồ - Hà Nội, Công ty TNHH Samsung, Công ty TNHH Canon, chuỗi các nhà hàng, khách sạn… để đưa học viên tới thực tập, kiến tập nhằm nâng cao tính thực tiễn để mang lại hiệu quả cao nhất.

Hoạt động đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đã tạo điều kiện cho lao động địa phương cải thiện sinh kế, khuyến khích những lao động thiếu kĩ năng tham gia tích cực vào thị trường lao động. Đặc biệt, sự hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước, tỉnh đã giúp các nhóm yếu thế như: Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được bảo trợ xã hội vươn lên góp phần vào những thành tích chung trong công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Đặc biệt từ đầu năm đến nay, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra nhưng với các giải pháp đồng bộ, tính đến hết tháng 6, Yên Bái đã giải quyết việc làm cho 9.117 lao động (trong đó từ: Phát triển kinh tế, xã hội 6.254 người; xuất khẩu lao động 55 người; vay vốn giải quyết việc làm 425 người; cung ứng lao động đi làm việc tỉnh ngoài 2.383 người). 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 6.935 lao động, chuyển dịch được 3.698 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Ban Biên tập