Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Sơ kết 8 tháng Dự án chấm dứt bạo lực đối với trẻ em tại Yên Bái

04/07/2017 20:49:00 Xem cỡ chữ
Sáng ngày 30/6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái phối hợp với tổ chức Tầm nhìn thế giới tổ chức Hội thảo sơ kết 8 tháng Dự án chấm dứt bạo lực đối với trẻ em tỉnh Yên Bái.

Quang cảnh buổi Hội thảo.

Dự án chấm dứt bạo lực đối với trẻ em khu vực tiểu vùng sông Mê Kông do Tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ trong thời gian 4 năm (từ 2016-2020).

Tại tỉnh Yên Bái, Dự án được triển khai trên địa bàn 10 xã thuộc 2 huyện Văn Chấn và Lục Yên. Đối tượng hưởng lợi trực tiếp là thanh thiếu niên dễ bị tổn thương trong độ tuổi từ 12-24 tuổi, được chăm sóc và bảo vệ khỏi nạn mua bán người, xâm hại, bóc lột và những hình thức bạo lực khác thông qua sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng.

Kết quả rà soát tại 10 xã Dự án cho thấy: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 402 em; trẻ em có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là 5.702 em; thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt là gần 2.300 người.

Dự án đã triển khai các lớp tập huấn về bảo vệ trẻ em và kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, các diễn đàn trẻ em cấp huyện và tỉnh, các chiến dịch truyền thông tại thôn, bản.

Sau 8 tháng triển khai, trẻ em, thanh thiếu niên, đặc biệt nhóm đối tượng dễ bị tổn thương đã có thay đổi về thái độ hành vi để tự bảo vệ mình nhằm giảm thiểu nguy cơ bị mua bán và các hình thức bạo lực; gia đình và người chăm sóc trẻ em được trao quyền để tạo môi trường hỗ trợ thông qua việc tiếp cận các dịch vụ phù hợp để chăm sóc và bảo vệ trẻ; cộng đồng trở nên vững mạnh, tạo ra môi trường an toàn và bảo vệ trẻ; giảm thiểu các rào cản nhằm giải quyết nạn bạo lực trẻ em bao gồm cả mua bán người.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng tham gia thảo luận và thống nhất một số nội dung Dự án như: kết quả nghiên cứu tảo hôn và kết quả rà soát; khung xây dựng năng lực cho cán bộ; dự thảo kế hoạch hoạt động Dự án năm 2018.

 

Theo Báo Yên Bái