Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thị trấn Thác Bà học và làm theo Bác bằng những việc cụ thể

12/11/2016 15:15:00 Xem cỡ chữ
Đã có 19 mô hình tập thể và 11 mô hình cá nhân của thị trấn đăng ký thực hiện thực việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng bộ thị trấn Thác Bà có 244 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ. Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được Đảng bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng và Chỉ thị số 11 của Huyện ủy Yên Bình về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác” đã tạo thành phong trào sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, và nhân dân.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị theo từng chuyên đề mỗi năm. Đảng ủy thành lập bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03, đồng thời xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các chi bộ, tổ chức đoàn thể.

Để việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh đi vào đời sống, Đảng bộ thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng học tập. Ngoài tổ chức các lớp học tập, nghiên cứu trực tiếp các nội dung theo chuyên đề hàng năm, việc học tập và làm theo Bác còn được tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh, qua các cuộc họp, cấp phát tài liệu; tuyên truyền trực quan như: treo pano, áp phích, băng rôn… góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thị trấn.

Kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 03 ở thị trấn Thác Bà là sự chuyển biến tích cực trong mỗi cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận giữa Đảng với dân, dân với Đảng. Điển hình là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được triển khai với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao. Trong quá trình kiểm điểm, đã làm rõ những khuyết điểm và nguyên nhân; đồng thời, xây dựng giải pháp cụ thể để khắc phục.

Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, ủy viên ban chấp hành các chi bộ và các đảng viên đều nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân. Vì vậy, việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh ở thị trấn Thác Bà đã lan tỏa đến từng người dân, tổ chức đoàn thể.

Qua đó, đã có 19 mô hình tập thể và 11 mô hình cá nhân đăng ký thực hiện. Qua theo dõi, giám sát hoạt động của các mô hình cho thấy, các mô hình đã đăng ký đều đạt chất lượng như: khu phố 3 với mô hình không có tệ nạn xã hội; khu phố 4 với mô hình vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông; Trường Tiểu học Thác Bà với mô hình chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công trên địa bàn thị trấn... Đã có nhiều tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế hộ như gia đình ông Nguyễn Duy Khiêm, sản xuất chế biến gỗ, tạo việc làm cho 8 lao động; ông Tô Quang Hải, sản xuất vật liệu xây dựng; ông Nguyễn Văn Mạnh đầu tư chăn nuôi trang trại...

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Thác Bà tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, rèn luyện, nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo Báo Yên Bái