Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chi cục Thuế huyện Trấn Yên: Học tập và làm theo lời Bác

12/11/2016 15:21:00 Xem cỡ chữ
Hàng tháng, các chi bộ đã lồng ghép các chuyên đề học tập theo tấm gương của Bác qua việc làm cụ thể từng nội dung công việc của cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Chi cục Thuế Trấn Yên hiện có 3 chi bộ trực thuộc gồm 32 đảng viên. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND - UBND huyện, sự chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của Cục Thuế tỉnh, ngay khi có kế hoạch của Huyện ủy Trấn Yên về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TƯ của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh , Đảng bộ Chi cục Thuế huyện Trấn Yên đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên tới từng cán bộ, đảng viên.

Hàng tháng, các chi bộ đã lồng ghép các chuyên đề học tập theo tấm gương của Bác qua việc làm cụ thể từng nội dung công việc của cán bộ, đảng viên, trong đó cán bộ, đảng viên phải nêu rõ những việc đã làm được và những mặt còn hạn chế, thiếu sót; đồng thời, đề ra giải pháp khắc phục để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Sau mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề, cán bộ, đảng viên có bản thu hoạch tự đánh giá nhận thức và những hành động cụ thể trong việc làm theo Bác gắn nhiệm vụ chuyên môn. Thông qua đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, tác phong nghề nghiệp.

Nhiều đảng viên trong Đảng bộ Chi cục Thuế huyện Trấn Yên cho biết việc học và làm theo Bác là việc làm thiết thực và rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Đối với mỗi người, việc làm theo Bác không ở đâu xa mà ngay chính công việc hàng ngày. Đối với ngành thuế là công việc luôn đòi hỏi phải có tinh thần làm việc tận tụy, công tâm, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, đừng vì mưu lợi cá nhân mà đánh mất tư cách con người.

Trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng được Chi cục Thuế thực hiện nghiêm túc. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, bố trí cán bộ được tiến hành công khai, minh bạch dựa trên quy trình lấy phiếu tín nhiệm và quy chế tổ chức cán bộ. Vì vậy, đội ngũ cán bộ đảng viên được xếp đúng người, đúng việc, phát huy được khả năng đem lại hiệu quả cao trong công việc. Ngoài ra, từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt luôn xác định rõ trách nhiệm thực hành tiết kiệm chống tham ô, tham nhũng, lãng phí nhằm đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Xác định việc học và noi theo Bác ngay từ những công việc hàng ngày, Chi cục phát động phong trào tiết kiệm trong chi tiêu nội bộ, tiết kiệm điện nước sinh hoạt, văn phòng phẩm, mua sắm tài sản công. Bên cạnh đó, Chi cục còn đẩy mạnh triển khai chương trình cải cách và hiện đại hóa hành chính, đổi mới công tác tuyên truyền chính sách thuế tới người dân và doanh nghiệp; công khai các thủ tục hành chính thuế tại bộ phận “một cửa”; kê khai thuế qua mạng internet; nộp thuế điện tử, nhằm giảm thời gian làm thủ tục thuế xuống 121 giờ/năm.

Đặc biệt, Chi cục còn tham mưu với UBND huyện tổ chức đối thoại cùng với doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu và nộp thuế... Vì vậy, nhiệm vụ thu ngân sách của Chi cục luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch giao.

Cụ thể, năm 2011, dự toán giao thu 27,7 tỷ đồng, kết quả thu nộp ngân sách nhà nước đạt trên 34,6 tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch; năm 2012 dự toán giao thu 42,3 tỷ đồng, thực hiện 42,9 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch; năm 2013 dự toán giao thu 45,5 tỷ đồng, thực hiện đạt 50,5 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch; năm 2014 dự toán giao 47,6 tỷ đồng, thu 57,9 tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch; năm 2015 dự toán giao 59,5 tỷ đồng, thực hiện đạt 69,8 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch.

Đồng chí Trần Duy Chiến - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện cho biết: “Trong 5 năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chi bộ, đảng bộ triển khai học tập quán triệt sâu sắc tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, qua đó, hình thành được ý thức trách nhiệm của người đảng viên trong quá trình rèn luyện, phấn đấu, tác phong lề lối làm việc được nâng lên. 100% cán bộ, đảng viên, công chức trong đơn vị 5 năm qua không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, luôn hoàn thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, từng cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến về nhận thức và hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên lòng dặn lòng phải thực hiện tốt phương châm của ngành thuế “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”.

Đặc biệt, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân, luôn có trách nhiệm và đi đầu trong công việc được phân công; đồng thời, thể hiện văn hóa trong giao tiếp… qua đó, góp phần xây dựng tập thể đơn vị luôn đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Theo Báo Yên Bái