Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đảng bộ Quân sự tỉnh đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống

12/11/2016 15:24:00 Xem cỡ chữ
Ngay trong tháng 5/2016, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản và hướng dẫn của cấp trên về nội dung Chỉ thị 05 tới toàn thể cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị do trực tiếp đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy các cấp chủ trì

Là một trong những đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) gương mẫu thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đang phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03 để triển khai đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào cuộc sống. Coi đó là động lực quan trọng để xây dựng tổ chức, con người vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.

Bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân khu 2 và Tỉnh ủy Yên Bái, 5 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai tổ chức thực hiện tốt nội dung Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Để nội dung Chỉ thị thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo đồng bộ, thiết thực và cụ thể hóa vào các chương trình hành động, kế hoạch theo từng giai đoạn, từng nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng.

Cùng với việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền bằng các nội dung, hình thức phong phú như: tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ học tập Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317 và 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Quân khu và Tỉnh ủy Yên Bái, các nội dung chuyên đề triển khai từ năm 2011 - 2016.

Đặc biệt, gắn học tập với đợt sinh hoạt chính trị theo chủ đề "Yên Bái học tập và làm theo lời Bác"; bài nói chuyện của Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái ngày 25/9/1958... và tổ chức quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức học tập Chỉ thị 03 với Nghị quyết Trung ương 4 và Quy định những điều đảng viên không được làm, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ ở tất cả các cấp ủy Đảng.

Theo đó, từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên và cán bộ chủ trì các cấp đã nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trên tinh thần đoàn kết, xây dựng mang tính chiến đấu cao. Đảng ủy đã gắn kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 với thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, góp phần tạo chuyển biến mạnh trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Nhờ đó, chẳng những khắc phục được tình trạng nói nhiều, làm ít; nói không đi đôi với làm và tư tưởng trông chờ, ỷ lại mà còn giải quyết dứt điểm những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm đã được lựa chọn xử lý. Kết quả nổi bật trong 5 năm qua là LLVT tỉnh đã hoàn thành tốt chức năng chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đạt chất lượng, hiệu quả tốt.

Tham mưu chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh, huyện, xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn, xây dựng căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ của tỉnh, huyện vững mạnh. Nhờ đó, trong đợt kiểm tra toàn diện 5 năm (2007 - 2011) và thanh tra quốc phòng Quân khu qua 5 năm (2008 - 2012) đối với LLVT tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng đều đạt loại giỏi.

Thực hiện lời dạy của Bác: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", những năm qua, công tác dân vận xây dựng cơ sở chính trị địa bàn và công tác chính sách hậu phương quân đội được các đơn vị LLVT tỉnh triển khai tích cực gắn với Phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới". Qua đó, LLVT tỉnh đã vận động nhân dân hiến 300.000 m2 đất, gần 374 tỷ đồng góp phần làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn Yên Bái.

Tổng kết Phong trào “Thi đua Quyết thắng” từ năm 2011 đến nay, có 225 tập thể và 1.438 cá nhân trong lực lượng thường trực và 49 tập thể, 61 cá nhân trong lực lượng dân quân tự vệ được các cấp, các ngành khen thưởng. Riêng Bộ CHQS tỉnh, năm 2012, 2013 và 2015 đã được Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và UBND tỉnh tặng cờ thi đua, 100% cơ quan, đơn vị đều đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện.

Cùng với các Đảng bộ trong tỉnh, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh đã và đang quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Theo đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 87 của Quân ủy Trung ương; Kế hoạch số 70 của Đảng ủy Quân khu 2 và số 23 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Với mục đích làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện thắng lợi Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XX và nghị quyết của cấp ủy các cấp.

Đảng bộ đang đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và Phong trào “Thi đua Quyết thắng”, các cuộc vận động của các cấp trong và ngoài quân đội phát động, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Văn Ngọc - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Để đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống, chúng tôi sẽ tập trung vào các giải pháp: quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05; xác định đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; rà soát, bổ sung hoàn thiện các tiêu chí về tư tưởng, đạo đức, phong cách theo tinh thần của Chỉ thị và thực hiện tốt phương châm triển khai: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, tập trung vào việc làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện". 

Được biết, ngay trong tháng 5/2016, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản và hướng dẫn của cấp trên về nội dung Chỉ thị 05 tới toàn thể cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị do trực tiếp đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy các cấp chủ trì.

Từ đó đến nay, 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ và LLVT quân sự tỉnh đều được học tập, quán triệt các nội dung của Chỉ thị một cách thường xuyên, liên tục gắn với các buổi sinh hoạt và giao ban tại các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng do các đồng chí bí thư, phó bí thư, chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị trực tiếp chủ trì.

Hiện, Đảng bộ Quân sự tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí trong toàn LLVT với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Tại Thư viện Bộ CHQS tỉnh đã trưng bày những tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng tham khảo và học tập.

Với nhiều hình thức, nội dung tuyên truyền phong phú, sinh động như: phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; thi kể chuyện về Bác Hồ, thi báo cáo viên giỏi, tuyên truyền viên trẻ, tổ chức đi thăm quan, thực tế để học tập những mô hình hay, cách làm sáng tạo...

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã và đang từng ngày, từng giờ đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống của tất cả cán bộ, đảng viên chiến sĩ LLVT để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác như ngọn lửa hồng, mãi cháy sáng, lan tỏa, thấm sâu trong mỗi hành động, cử chỉ, lời nói, việc làm của cán bộ, chiến sĩ LLVT toàn tỉnh hôm qua, hôm nay và cả mai sau.

 

Theo Báo Yên Bái