Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Huy động sức mạnh tổng hợp cùng ngăn chặn ma túy

09/08/2018 09:19:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Tính đến thời điểm tháng 6/2018 toàn tỉnh Yên Bái có 2.698 người nghiện có hồ sơ quản lý, có 1.038 người nghiện đang được điều trị nghiện thay thế bằng Methadone. Hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn những diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức và nhận thức của nhân dân về sự nguy hại của ma túy đối với gia đình và xã hội

Trước thực trạng tệ nạn ma túy ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh nông thôn, thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và đặc biệt là hưởng ứng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể cùng vào cuộc với nhiều biện pháp đồng bộ, cách làm phù hợp, quyết tâm đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Trong đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống ma túy; tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức và nhận thức của nhân dân về sự nguy hại của ma túy đối với gia đình và xã hội đã phát huy tốt vai trò trong việc nâng cao ý thức người dân. Lực lượng công an đã tăng cường tấn công, trấn áp hoạt động của tội phạm ma túy, ngăn chặn “đầu vào” của đối tượng nghiện; đồng thời, làm tốt công tác phòng ngừa xã hội nhằm từng bước xã hội hóa công tác phòng chống, kiểm soát ma túy ngay từ cơ sở.

Cùng với lực lượng công an, các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn cũng nêu cao vai trò, trách nhiệm, tích cực chung tay trong cuộc chiến phòng, chống ma túy. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc lồng ghép thực hiện các phong trào: “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng”, “Xây dựng giáo xứ, giáo họ không có ma túy, không tội phạm, không tệ nạn xã hội”, “Xây dựng khu dân cư 5 không”. Hội Phụ nữ làm tốt công tác quản lý, giáo dục định hướng cho con em, xây dựng mỗi gia đình trở thành “một pháo đài” vững chắc trước sự tấn công của các loại tệ nạn xã hội với việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Phong trào “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” và mô hình “Phòng chống ma túy từ gia đình”. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nổi bật với Phong trào "Xây dựng xã không có thanh niên mắc nghiện ma túy" đã và đang được triển khai tại các cơ sở xã, phường, thị trấn, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên...

Cùng với các ngành, đoàn thể trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Yên Bái luôn xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác Hội và phong trào nông dân, hàng năm cùng với công tác chỉ đạo triển khai thực hiện, các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy thông qua các hội nghị tập huấn, hội thi, phát tờ rơi, qua phương tiện thông tin đại chúng, sinh hoạt Hội…

Các cấp Hội đã thành lập và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; phối hợp xây dựng, duy trì trên 2.000 tổ tự quản về an ninh trật tự, an toàn xã hội như mô hình “chi hội nông dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “chi hội nông dân thực hiện 5 không về ma túy: không trồng, không buôn bán, không tàng trữ, không vận chuyển, không sử dụng”; mô hình “tự quản về trật tự an toan giao thông”, “tổ dân phố tự quản về phòng chống tội phạm và phòng chống HIV/AIDS”, “Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân gắn với pháp lệnh dân chủ cơ sở”; mô hình “không di dân tự do, không tái trồng cây thuốc phiện”.

Đặc biệt, trong những năm qua, các ngành chức năng và nhiều xã, phường, thị trấn đã duy trì tốt công tác phối hợp phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện, hình thức cai nghiện cũng đa dạng hóa nhằm nâng cao hiệu quả. Các phong trào và mô hình phòng chống ma túy trong nhân dân và các cấp, ngành, đoàn thể ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, tạo ra thế trận toàn dân, góp phần cùng các lực lượng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy ở địa bàn nông thôn.

Có thể thấy, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tuy nhiên tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp, khó phát hiện hơn, đặc biệt là nguy cơ tiềm ẩn của ma túy tổng hợp gây ảo giác, tàn phá sức khỏe nhanh, dẫn tới người sử dụng có thể thực hiện những hành vi phạm tội nghiêm trọng, gây nguy hại đến trật tự an toàn xã hội. Vì vậy các cấp, các ngành, đoàn thể cần tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nguy cơ, tác hại và hậu quả của tệ nạn ma tuý để mỗi người tự giác, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống ma tuý và tự phòng chống ma tuý tạo nên phong trào hành động sâu rộng trong cộng đồng, từng bước giảm thiểu tệ nạn ma tuý.

Ban Biên tập