Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Di tích cấp tỉnh

Di tích lịch sử văn hóa thành cổ Pác Pha, xã Minh Xuân và Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

13/08/2019

Ngày 4/7/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 793/QĐ-UBND công nhận Di tích lịch sử văn hóa thành cổ Pác Pha, xã Minh Xuân và Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích đền Thác Bà, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

13/08/2019

Ngày 28/12/2004, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 701/QĐ-UBND, công nhận Di tích đền Thác Bà, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích đình Làng Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

13/08/2019

Ngày 7/11/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 1670/QĐ-UBND công nhận Di tích đình Làng Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích đền Hóa Cuông, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

13/08/2019

Ngày 30/11/2005, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 460/QĐ-UBND công nhận Di tích đền Hóa Cuông, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích đền Suối Tiên, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

13/08/2019

Ngày 4/7/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 792/QĐ-UBND công nhận Di tích đền Suối Tiên, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích đền Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

13/08/2019

Ngày 25/9/2006, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND công nhận Di tích đền Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích đồn Đại Lịch, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

13/08/2019

Ngày 21/5/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 536/QĐ-UBND công nhận Di tích đồn Đại Lịch, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích đền Trạng, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

09/08/2019

Ngày 7/12/2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 2886/QĐ-UBND công nhận Di tích đền Trạng, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích đồn Đồng Bồ, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Di tích đồn Đồng Bồ, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

09/08/2019

Ngày 7/11/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1668/QĐ-UBND công nhận Di tích đồn Đồng Bồ, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích đồn Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Di tích đồn Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

08/08/2019

Ngày 4/7/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 788/QĐ-UBND công nhận di tích đồn Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h