Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH

 

I - THÔNG TIN CHUNG

 

Địa chỉ

Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.852.282

Fax

 

Email

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH

http://vienkiemsatyenbai.gov.vn/

 

II - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nguyễn Hoài Nam

Viện trưởng

02163.852.383

2

Ông Nguyễn Quang Vinh

Phó Viện trưởng

02163.853.064

3 Ông Lê Xuân Hùng Phó Viện trưởng  

 
III - CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng tổng hợp

02163. 853 508

2

 Phòng Thống kê tội phạm

 

3

Phòng 1

 

4

Phòng 2

 

5

Phòng 7

 

6

Phòng 8

 

7

Phòng 9

 

8

Phòng 10

 

9

Phòng 11

 

10

Phòng 12

 

11

Phòng 15

 

 


­

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h