Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ YÊN BÁI

 

  I. GIỚI THIỆU CHUNG

 

Địa chỉ

Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.852.387

Email

ubnd.tp@yenbai.gov.vn 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ YÊN BÁI

https://thanhphoyenbai.yenbai.gov.vn/

 

  II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nguyễn Ngọc Trúc

Chủ tịch 

0216.3.862.763

2

Ông Phùng Tiến Thanh

Phó Chủ tịch 


3

Ông Phạm Tiến Dũng

Phó Chủ tịch 

 

 

  III. CÁC PHÒNG, BAN

 

STT

CÁC PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Văn phòng HĐND và UBND

 

02163.852.678;

0216.3.852.387

 

 

ubnd.tp@yenbai.gov.vn

2

Thanh tra

0216.3.851.112

thanhtra.tp@yenbai.gov.vn

3

Phòng Giáo dục và Đào tạo

0216.3.866.852

phonggiaoduc.ubnd@yenbai.gov.vn

4

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

0216.3.852.031

laodongtbxh.tp@yenbai.gov.vn;

5

Phòng Kinh tế

0216.3.853.002

phongkinhte.tp@yenbai.gov.vn.

6

Phòng Kế hoạch - Tài chính

0216.3.862.241

taichinhkehoach.tp@yenbai.gov.vn

7

Phòng Nội vụ

0216.3.863.321

phongnoivu.tp@yenbai.gov.vn

8

Phòng Quản lý đô thị

0216.3.852.596

quanlydothi.tp@yenbai.gov.vn

9

Phòng Tư pháp

0216.3.863.023

phongtuphap.tp@yenbai.gov.vn

10

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0216.3.864.255

tainguyenmt.tp@yenbai.gov.vn;

11

Phòng Văn hóa - Thông tin

0216.3.813.749

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h