Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

SỞ NGOẠI VỤ

 

I - THÔNG TIN CHUNG

 

Địa chỉ

Đường Trần Quốc Toản, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái

Điện thoại

02163 857.746

Fax

02163 857.745

Email

  songoaivu@yenbai.gov.vn

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NGOẠI VỤ

http://doingoai.yenbai.gov.vn/

 

II -  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

 

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ của địa phương; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Sở Ngoại vụ thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng tỉnh (sau đây gọi chung là Tỉnh ủy) thông qua Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của địa phương; tổ chức, quản lý công tác đối ngoại Đảng tại địa phương theo các quy định của Đảng.

3. Sở Ngoại vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn vàkiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

 

III - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Bùi Ngọc Hùng

Phó Giám đốc, phụ trách Sở

02163.893.529

2 Ông Đỗ Xuân Thủy Phó Giám đốc  

 
IV – CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng

02163.893.524

02163.893.530

2

Phòng Nghiệp vụ đối ngoại

02163.893.688

3

Phòng Hợp tác và Quan hệ quốc tế

02163.893.523

 

V. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

STT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ĐIỆN THOẠI

1

Trung tâm Dịch vụ đối ngoại

02163.893.595

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h