Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

20/07/2016 Xem cỡ chữ Google

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

 

Địa chỉ:            Phường Đồng Tâm - thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái

Điện thoại:      0216.3856.689 - 0216.3852.343

Fax:                0216.3852.808

E-mail:            yenbai@chinhphu.vn

THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Ông TRẦN HUY TUẤN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 Ông NGUYỄN THẾ PHƯỚC

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

 Ông NGÔ HẠNH PHÚC

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

VŨ THỊ HIỀN HẠNH

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 
 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h