Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

VĂN PHÒNG UBND TỈNH YÊN BÁI

 

I. THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0216.3852.808

Fax

0216.3857.776

Email

 

 

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động chung của Ủy ban nhân dân tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nguyễn Thanh Tú

Phó Chánh Văn phòng

0216.3852 344

2

Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Phó Chánh Văn phòng

0216. 3853 602

 

III. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

PHÒNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ngô Việt Hưng

Trưởng phòng

0216 3 852 298

2

Lê Cảnh Hưng

Phó Trưởng phòng

0216 3 893 793

3

Nguyễn Tiến Nam

Phó Trưởng phòng

0216 3 853 419

4

Đỗ Văn Đông

Phó Trưởng phòng

0216 3 853 419

5

Nguyễn Hữu Long

Chuyên viên

0216 3 893 793

6

Nguyễn Đức Cường

Chuyên viên

0216 3 858 103

7

Lê Viết Bảo

Chuyên viên

0216 3 858 103

8

Hoàng Quốc Việt

Chuyên viên

0216 3 858 103

9

Hà Thế Hùng

Chuyên viên

 

PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thanh Thế

Phó Trưởng phòng

0216 3 852 425

2

Trương Hoàng Hiếu

Chuyên viên

 

3

Trịnh Đức Minh

Chuyên viên

 

PHÒNG NỘI CHÍNH – PHÁP CHẾ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Trần Hải Long

Trưởng phòng

0216 3 852 249

2

Đặng Quang Ly Na

Chuyên viên

0216 3 852 425

3

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Chuyên viên

0216 3 852 403

4

Trần Mạnh Cường

Chuyên viên

 

PHÒNG THƯ KÝ – TỔNG HỢP

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Vũ Minh Tuấn

Phó Trưởng phòng

 

2

Đặng Việt Châu

Chuyên viên

 

BAN TIẾP CÔNG DÂN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Trưởng ban

0216 3 850 959

2

Ninh Tuấn Vũ

Chuyên viên

0216 3 850 959

3

Vũ Gia Huấn

Chuyên viên

0216 3 850 959

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Hà Thị Thu Nga

Trưởng phòng

0216 3 851 683

2

Nguyễn Diệu Thuý

Phó Trưởng phòng

0216 3 852 808

3

Nguyễn Xuân Huấn

Phó Trưởng phòng

0216 3 857 310

4

Nguyễn Thị Kim Oanh

Chuyên viên

0216 3 893 550

5

Phạm Anh Tuấn

Chuyên viên

0216 3 852 039

6

Hoàng Xuân Trường

Chuyên viên

0216 3 893 770

7

Nguyễn Tạ Hùng

Nhân viên

 

8

Nguyễn Thắng Lợi

Văn thư (Văn bản Đến)

0216 3 893 550

9

Trần Thị Thanh Thuỷ

Văn thư (Văn bản Đi)

0216 3 852 808

10

Hà Anh Tuấn

Văn thư (Văn bản Đến)

0216 3 893 550

11

Nguyễn Thanh Thuỷ

Văn thư (Văn bản Đi)

0216 3 852 808

12

Dương Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

 

PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Lê Hồng Long

Phó Trưởng phòng

0216 3 893 550

2

Vũ Thị Hải Yến

Phó Trưởng phòng

0216 3 893 550

3

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Chuyên viên

0216 3 852 548

4

Nguyễn Thanh Hoa

Thủ quỹ

0216 3 893 550

5

An Thuỳ Dung

Kế toán CS

0216 3 893 550

6

Phạm Xuân Thế

Lái xe

0216 3 852 248

7

Sầm Sơn

Lái xe

0216 3 852 248

8

Đỗ Văn Sáu

Điện  nước

 

9

Lê Xuân Trường

Điện  nước

 

10

Nguyễn Khánh Hoà

Lái xe

0216 3 852 248

11

Lê Minh Hiệp

Lái xe

0216 3 852 248

12

Trương Thị Yên

Tạp vụ

 

13

Đặng Thị Hoài Thu

Lễ tân

0216 3 852 548

14

Nguyễn Thị Mến

Lễ tân

 

15

Bùi Thanh Sơn

Lái xe

0216 3 852 248

16

Nguyễn Thị Tư

Lễ tân

 

17

Phạm Thị Duyên

Nấu ăn

 

18

Đỗ Thị Hồng Vân

Nấu ăn

 

 

IV. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NHÀ KHÁCH HÀO GIA

Địa chỉ: Số 8 đường Trần Phú - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái

Điện thoại: (84 - 216) 3854970 - 3854971 - 3854977

Fax: (0216) 3854 973    Email: haogia@yenbai.gov.vn

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Bà Lê Thị Thanh Nga

Giám đốc

02163892099

2

Ông Nguyễn Minh Thọ

Phó giám đốc

02163890842

3

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng

Phó giám đốc

 

4

Ông Vũ Đức Thịnh

Phó giám đốc

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH YÊN BÁI

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái
Điện thoại: (84 - 216) 3890959      Fax: (0216) 3890959

Email: ttcongthongtindientu@yenbai.gov.vn

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nguyễn Đoạt

Giám đốc

02163 892 289

2

Ông Nguyễn Minh Trung

Phó giám đốc

02163 856 268

3

Ông Vũ Đức Minh

Phó giám đốc

02163 856 268

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Địa chỉ: Tổ 14, Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái

Điện thoại: 02163 871 871

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nguyễn Thanh Tú

Giám đốc

02163.870.870

2

Ông Trần Trí Dũng

Phó Giám đốc

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h