Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Tiêu đề Quyết định về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Yên Bái năm 2021
Năm 2022
Cấp Tỉnh
Nội dung
Chi tiết văn bản 903 QD.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h