Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn bản số 2373/STC-QLNS về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2023

05/08/2022

Văn bản số 2373/STC-QLNS về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2023