Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

20/07/2016 Xem cỡ chữ Google

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

 

   THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái

Điện thoại

02163.852.272

Fax

02163.854.391

E-mail

ubktyb@gmail.com

 

 

    THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 ĐIỆN THOẠI

1

Ông Vũ Quỳnh Khánh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

0216 3851.022

2 Ông Trịnh Huỳnh Yên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 0216 3853.074
3

Ông Nguyễn Kiều Phương

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

 

4 Bà Vương Thị Thanh Lâm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra  

 

ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 ĐIỆN THOẠI

1

Ông Trần Nhật Tân

Ủy viên

 

2

Ông Nguyễn Văn Tư

Ủy viên

 

3

Ông Trần Thanh Tùng

Ủy viên

 

4

Ông Trần Đình Từ

Ủy viên

 

5

Bà Nguyễn Thị Kim

Ủy viên

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h