Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

20/07/2016 Xem cỡ chữ Google

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

 

   THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái

Điện thoại

02163.852.272

Fax

02163.854.391

E-mail

ubktyb@gmail.com

 

 

    THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 ĐIỆN THOẠI

1

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

0216 3851.022

2 Đồng chí Trần Anh Tuấn Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra  
3

Đồng chí Vương Thị Thanh Lâm

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

0216 3853.074

4 Đồng chí Trần Thanh Tùng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra  

 

ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 ĐIỆN THOẠI

1

Đồng chí Nguyễn Hồng Quy

Ủy viên

 

2

Đồng chí Vũ Trí Nam

Ủy viên

 

3

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa

Ủy viên

 

4

Đồng chí Phạm Đình Phúc

Ủy viên

 

5 Đồng chí Vũ Thị Thùy Hương Ủy viên  

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h