Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH YÊN BÁI

The Yen Bai Union of Friendship Organizations (YUFO);

Địa chỉ: Cơ quan Thường trực Liên hiệp đặt tại Sở Ngoại vụ - Đường Trần Quốc Toản - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 02163. 893.667 - Fax: 02163. 3857.745

E-mail: lhyb@gmail.com

II. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG:

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Liên hiệp) là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Liên hiệp là tổ chức chính trị - xã hội có chức năng đối ngoại nhân dân, tiến hành vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và các lĩnh vực khác nhằm xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân tỉnh Yên Bái với nhân dân các nước, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân ở nước ngoài vì mục tiêu: hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và phát triển.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

BAN THƯỜNG VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ HIỆN NAY

CHỨC VỤ CỦA LIÊN HIỆP

1

Ông Dương Văn Tiến

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

Chủ tịch kiêm nhiệm

2

Ông Vũ Xuân Sáng

Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

Giám đốc Sở Ngoại vụ

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm nhiệm

3

Bà Trần Lan Anh

Phó Giám đốc Sở Y tế

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

4

Ông Vương Văn Bằng

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

5

Ông Bùi Ngọc Hùng

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

Ủy viên BCH

BAN CHẤP HÀNH

1

Ông Dương Văn Tiến

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

Chủ tịch kiêm nhiệm

2

Ông Vũ Xuân Sáng

Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

Giám đốc Sở Ngoại vụ

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm nhiệm

3

Bà Trần Lan Anh

Phó Giám đốc Sở Y tế

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

4

Ông Vương Văn Bằng

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

5

Ông Nông Văn Lịnh

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào

Ủy viên BCH

6

Ông Nguyễn Thanh Sơn

Phó TB Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ủy viên BCH

7

Ông Nguyễn Minh Toàn

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ủy viên BCH

8

Bà Lê Thị Thanh Bình

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy viên BCH

9

Ông Ngô Thanh Giang

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ủy viên BCH

10

Ông Bùi Ngọc Hùng

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

Ủy viên BCH

11

Bà Phạm Thị Thanh Bình

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh

Ủy viên BCH

12

Ông Đỗ Đức Cảnh

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Ủy viên BCH

13

Bà Hoàng Thị Uyển

Phó Giám đốc Sở Tài Chính

Ủy viên BCH

14

Ông Trần Trí Dũng

Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng

Ủy viên BCH

15

Ông Nguyễn Gia Lâm

Chuyên viên phụ trách chuyên môn Văn phòng Liên hiệp

Ủy viên BCH

           

 

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h