Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

VĂN PHÒNG UBND TỈNH YÊN BÁI

I. THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0216 3852808 - 0216 2210772 - 0216 3852343

Fax

0216 3857776

Email

vpubndtinh@yenbai.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBND TỈNH

II. VỊ TRÍ , CHỨC NĂNG

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (bao gồm cả các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

III - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

 Ông Đỗ Việt Bách

 Chánh Văn Phòng

02163 852 244

2

 Ông Đinh Khắc Yên

 Phó Chánh Văn Phòng

02163 858 103

3

 Bà Vương Thị  Thanh Lâm

 Phó Chánh Văn Phòng

02163 858 502

4

 Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Phó Chánh Văn Phòng

02163 853 602

 

IV - CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

PHÒNG KINH TẾ TỔNG HỢP

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ngô Việt Hưng

Trưởng phòng

02163852298

2

Lê Cảnh Hưng

Phó Trưởng phòng

02163893793

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Tiến Nam

Trưởng phòng

02163 853 419

2

Nguyễn Hữu Long

Phó Trưởng phòng

02163893793

3

Đỗ Văn Đông

Phó Trưởng phòng

02163 853 419

4

Nguyễn Đức Cường

Phó Trưởng phòng

02163 858 103

5

Lê Viết Bảo

 Chuyên viên

 02163 858 103

6

Hoàng Quốc Việt

   

PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Lê Trí Hà

 Trưởng phòng

02163 853 604 

2

Nguyễn Hoàng Long

Phó Trưởng phòng

02163 853 604 

3

Hà Thị Đóa

Phó Trưởng phòng

 

4

Vũ Quốc Đông

Chuyên viên

 

5

Nguyễn Thanh Thế

Chuyên viên

 

PHÒNG NỘI CHÍNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

 

Trưởng phòng

02163 852 249

2

Trần Hải Long

Phó trưởng phòng

0216 3852249

3

Đặng Quang Ly Na

Phó trưởng phòng

02163852425

4

Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó trưởng phòng

 02163850959

5

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Phó trưởng phòng

 

6

Trần Mạnh Cường

Chuyên viên  

7

Dương Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên  

BAN TIẾP CÔNG DÂN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Lã Thị Liền

Phó ban

02163850959

2

Vũ Gia Huấn

Chuyên viên

02163850959

3

Ninh Tuấn Vũ

Chuyên viên

02163850959

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Hà Thị Thu Nga

Trưởng phòng

02163851683

2

Nguyễn Diệu Thuý

Phó Trưởng phòng

02163852808

3

Nguyễn Thị Kim Oanh

Phó Trưởng phòng

02162210772

4

Nguyễn Xuân Huấn

Phó Trưởng phòng

 

4

Hà Anh Tuấn

Nhân viên

02162210772

5

Mai Thị Hoa

Nhân viên

02166210775

6

Phạm Anh Tuấn

Nhân viên

02163852039

7

Nguyễn Tạ Hùng

Nhân viên

02163852808

8

Nguyễn Thanh Thủy

Nhân viên

02163852808

9

Nguyễn Thắng Lợi

Chuyên viên

02162210772

10

Trần Thị Thanh Thủy

Chuyên viên

 

11

Hoàng Xuân Trường

Chuyên viên

 

PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Lê Hồng Long

Trưởng phòng

02163852344

2

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Phó Trưởng phòng

0216 3852548

3

Đinh Duy Trường

Phó Trưởng phòng

02163857598

4

Vũ Thị Hải Yến

Phó Trưởng phòng

02163893550

5

An Thùy Dung

Kế toán

02163893550

6

Nguyễn Thanh Hoa

Thủ quỹ

02163893550

7

Nguyễn Thanh Sơn

Lái xe

02163852248

8

Nguyễn Thị Mến

Nhân viên Lễ tân

02163852248

9

Đặng Thị Hoài Thu

Nhân viên Lễ tân

02163852248

10

Vũ Thị Yến

Nhân viên

 

11

Trương Thị Yên

Nhân viên

 

12

Sầm Sơn

Lái xe

02163852248

13

Vũ Đức Hành

Lái xe

02163852248

14

Võ Trọng Thịnh

Lái xe

02163852248

15

Nguyễn Khánh Hoà

Lái xe

02163852248

16

Phạm Xuân Thế

Lái xe

02163852248

17

Lê Minh Hiệp

Lái xe

02163852248

18

Lê Phú Ngọc

Lái xe

02163852248

19

Đỗ Văn Sáu

Nhân viên

 

20

Phạm Thị Duyên

Nhân viên

 

 

 

V – ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NHÀ KHÁCH HÀO GIA

Địa chỉ: Số 8 đường Trần Phú - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái

Điện thoại: (84 - 216) 3854970 - 3854971 - 3854977

Fax: (0216) 3854 973    Email: haogia@yenbai.gov.vn

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Giám đốc

02163892099

2

Ông Nguyễn Minh Thọ

Phó giám đốc

02163890842

3

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng

Phó giám đốc

 

4

Ông Vũ Đức Thịnh

Phó giám đốc

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH YÊN BÁI

Địa chỉ: Tổ 57, Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái
Điện thoại: (84 - 216) 3890959      Fax: (0216) 3890959

Email: ttcongthongtindientu@yenbai.gov.vn

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nguyễn Đoạt

Giám đốc

02163 892 289

2

Ông Nguyễn Minh Trung

Phó giám đốc

02163 856 268

3

Ông Vũ Đức Minh

Phó giám đốc

02163 856 268

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nguyễn Thanh Tú

Giám đốc

02163.870.870

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h