Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

20/07/2016 Xem cỡ chữ Google

ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

STT

Họ tên

Đơn vị - chức danh chính quyền

1

Ông Trương Ngọc Biên

Giám đốc Sở Công thương

2

Ông Đặng Trần Chiêu

Giám đốc Công an tỉnh

3

Ông Lê Văn Trung

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

4

Ông Nguyễn Huy Cường

Giám đốc Sở Tư pháp

5

Ông Đỗ Văn Dự

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

6

Ông Vũ Xuân Sáng

Giám đốc Sở Ngoại Vụ

7

Ông Ngô Thanh Giang

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

8

Ông Vũ Xuân Hợi

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

9

Ông

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

10

Ông Trần Thế Hùng

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11

Ông Vũ Văn Minh

Giám đốc Sở Tài chính

12

Ông Hồ Đức Hợp

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

13

Ông Nguyễn Minh Toàn

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

14

Ông Trần Nhật Tân

Chánh Thanh tra tỉnh

15

Ông Nguyễn Lâm Thắng

Giám đốc Sở Xây dựng

16

Ông Hoàng Văn Thuyên

Giám đốc Sở Nội vụ

17

Ông Nguyễn Văn Tuyến

Giám đốc Sở Y tế

18

Ông Hà Ngọc Văn

Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông

19

Ông Đỗ Việt Bách

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

20

Ông

Trưởng Ban Dân tộc

21

Bà Lê Thị Thanh Bình

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h