Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN CHẤN   

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Địa chỉ

Thị trấn Sơn Thịnh - Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0216.3.874.047

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN CHẤN   

https://vanchan.yenbai.gov.vn/

 

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Đặng Duy Hiển

Chủ tịch UBND huyện

 

2

Bà Lò Thị Thúy Nga

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

3

Ông Đinh Văn Trường

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

4

Ông Phạm Thái Sơn

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

III. CÁC PHÒNG, BAN

STT

CÁC PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

1

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

 

2

THANH TRA

0216.3.874.056

3

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

0216.3.874.450

4

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

0216.3.874.571

5

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

0216.3.874.051

6

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

0216.3.874.093

7

PHÒNG NỘI VỤ

0216.3.874.057

8

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

0216.3.874.064

9

PHÒNG TƯ PHÁP

0216.3.874.264

10

PHÒNGTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

0216.3. 874049

11

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

0216.3.874058

12

PHÒNG DÂN TỘC

0216.3. 877.959

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h