Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẠM TẤU  

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Địa chỉ

Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại

0216.3.876.165

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẠM TẤU

http://Tramtau.yenbai.gov.vn

 

 

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Vũ Lê Chung Anh

Chủ tịch UBND

0216.3.876.161

2

Ông Nguyễn Thành Hưng

Phó Chủ tịch UBND

0216.3.876.162

3

Ông Khang A Chua

Phó Chủ tịch UBND

0216.3.876.163

 

III. CÁC PHÒNG, BAN

Văn phòng Cấp ủy và

Chính quyền huyện

Khu 3, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Quang Hải

Chánh Văn phòng

02163.876.009

Đào Viết Nghiêm

Phó Chánh Văn phòng

02163.876.758

Bùi Thanh Tùng

Phó Chánh Văn phòng

0919.676.274

Phòng Tư pháp

Khu 3, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Vũ Xuân Đặng

Trưởng phòng

02163.876.182

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Khu 3, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Trần Văn Long

Trưởng phòng

02163.876.114

Sùng A Ư

Phó phòng

 

Phòng Lao động TB & XH

Khu 3, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Hoàng Anh Tuấn

Trưởng phòng

02163.876.826

Vi Văn Thực

Phó phòng

02163.876.681

Phan Trung Kiên

Phó phòng

0977.839.118

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Khu 1, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Phạm Mạnh Tưởng

Trưởng phòng

02163.876.263

Trần Thị Tuyết

Phó phòng

02163.876.213

Lê Thị Huệ

Phó phòng

02163.876.012

Đỗ Văn Khanh

Phó phòng

 

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

Khu 3, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Văn Học

Trưởng phòng

02163.550.004

Hoàng Tuấn Anh

Phó phòng

02163.550.003

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khu 3, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Thành Hưng

Trưởng phòng

02163.876.749

Hảng A Thào

Phó phòng

02163.876.116

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Lò Thị Thu Hương

Trưởng phòng

02163.876.113

Phạm Duy Cường

Phó phòng

02163.876.180

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

Khu 3, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Lê Xuân Thao

Chánh thanh tra

02163.876.760

Giàng A Chú

Phó Chánh thanh tra

 

Ban Quản lý Dự án đầu tư & Xây dựng

Khu 4, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Hoàng Đức Nghinh

Trưởng ban

02163.876.369

Đào Tuấn Cảnh

Phó Trưởng ban

 

Đàm Minh Lân

Phó Trưởng ban

 

Phòng Y  tế

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Giàng A Gia

Trưởng phòng

02163.876.572

Phòng Văn hóa - Thông tin

Khu 1, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Dương Phương Thảo

Trưởng phòng

02163.876.034

Lại Trọng Nghĩa

Phó phòng

0975349213

Phòng Tài nguyên Môi trường

Khu 3, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Vũ Văn Vinh

Trưởng phòng

02163.876.196

Hoàng Đình Dần

Phó phòng

 

Phòng Dân tộc

Khu 3, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Giàng A Chang

Trưởng phòng

02163.876.757

Lầu A Kỷ

Phó phòng

0941.285.569

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

Khu 1, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Đỗ Chí Công

Giám đốc

01669.198.540

Trần Xuân Nhữ

Phó Giám đốc

0974.610.106

Vũ Hoàng Phương

Phó Giám đốc

0976.691.628

Nguyễn Phương Thùy

Phó Giám đốc

0915.513.071

Trung tâm Y tế huyện

Khu 1, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Trịnh Văn Nghĩa

Giám đốc

02163.876.579

Đào Xuân Ngọc

Phó giám đốc

0978.464.570

Đinh Công Khu

Phó giám đốc

01645.581.338

Đinh Thị Minh Luyện

Phó giám đốc

0943.045.468

Giàng A Dì

Phó giám đốc

0947.040.078

Ban QL Dự án Giảm nghèo

Khu 3, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

ĐT: 02163.876.516

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Lê Xuân Hạnh

Phó Trưởng ban

02163.876.516

Văn phòng Đăng ký đất đai

và Phát triển quỹ đất

Khu 3, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Giàng A Lử

Phó Giám đốc

02163.876.747

Nguyễn Ngọc Hà

Phó Giám đốc

 

Lưu Anh Quang

Phó Giám đốc

 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Khu 1, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái.

ĐT: 02163.876.011

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Quỳnh Nga

Giám đốc

02163.876.596

Đinh Công Biển

Phó Giám đốc

 

Nguyễn Thị Bích Liên

Phó Giám đốc

 

Ban Quản lý chợ + DVCC

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Huỳnh Quang Nam

Trưởng ban

02163.876. 878

Mai Văn Nhận

Phó ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h