Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC YÊN

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Địa chỉ

Tổ dân phố 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163 845 212

Fax

02163 848 128

Email

ubnd.lucyen@yenbai.gov.vn 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỤC YÊN

http://lucyen.yenbai.gov.vn/

 

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Đinh Khắc Yên

Chủ tịch UBND

02163 845 354

2

Ông An Hải Nam

Phó Chủ tịch UBND

02163 845 314

 

III. CÁC PHÒNG, BAN

STT

CÁC PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

1

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA

02163 845 270

2

P. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

02163 845 213

3

P. LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

02163 845 252

4

P. KINH TẾ - HẠ TẦNG

02163 845 214

5

P. KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

02163 845 319

6

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ

02163 848 654

7

P. NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

02163 845 228

8

P. TƯ PHÁP

02163 847 192

9

P.TÀI NGUYÊN -  MÔI TRƯỜNG

02163 845 465

10

P. VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

02163 845 368

11

PHÒNG DÂN TỘC

02163 848 819

12

PHÒNG Y TẾ

02163 847 267

 

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h