Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

HUYỆN YÊN BÌNH

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN BÌNH

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Địa chỉ

Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình

Điện thoại

02163 885 142

Fax

02163 885 142

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN YÊN BÌNH

https://yenbinh.yenbai.gov.vn/

 

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nguyễn Xuân Trường

Chủ tịch UBND huyện

 

2

Ông Nguyễn Lê Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

02163.888.238

3

Ông Lã Tuấn Hưng

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

4 Bà Hoàng Thị Duyên Phó Chủ tịch UBND huyện  

 

III. CÁC PHÒNG, BAN

 

STT

CÁC PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

1

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

 

2

THANH TRA

02163 885 474 

3

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

02163 885 161

4

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

02163 887 160

5

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

02163 885 475

6

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

02163 885 134

7

PHÒNG NỘI VỤ

02163 885 332

8

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

02163 885 128

9

PHÒNG TƯ PHÁP

02163 887 515

10

PHÒNG TÀI NGUYÊN -  MÔI TRƯỜNG

02163 886 919

11

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

02163 885 809

12

PHÒNG DÂN TỘC

02163 888 658

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h