Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ỦY

THÀNH ỦY YÊN BÁI

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông Ngô Hạnh Phúc

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư

HUYỆN ỦY YÊN BÌNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông Đoàn Hữu Phung

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư

HUYỆN ỦY VĂN YÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông Luyện Hữu Chung

Bí thư

HUYỆN ỦY LỤC YÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông Hoàng Hữu Độ

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư

HUYỆN ỦY VĂN CHẤN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông Chu Đình Ngữ

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư

HUYỆN ỦY TRẠM TẤU

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông Giàng A Thào

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư

HUYỆN ỦY TRẤN YÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông Nguyễn Thế Phước

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy

HUYỆN ỦY MÙ CANG CHẢI 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông Nông Việt Yên

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư

THỊ ỦY NGHĨA LỘ 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Bà Hoàng Thị Vĩnh

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h