Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn bản số 2917/STC-QLNS về việc hướng dẫn lập phương án dự toán NSNN đối với sự nghiệp giáo dục cấp huyện năm 2023

06/10/2022

Văn bản số 2917/STC-QLNS về việc hướng dẫn lập phương án dự toán NSNN đối với sự nghiệp giáo dục cấp huyện năm 2023