Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2022

10/12/2021

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 202