Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I - TỈNH YÊN BÁI

 

 

 

Ông Trần Đình Khánh

Ủy viên Ủy ban Liên Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Yên Bái. (Đại biểu Quốc hội khóa I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Cầm Ngọc Lương

Đại biểu Quốc hội khóa I

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h