Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA V - TỈNH YÊN BÁI

 

 

Bà Hoàng Thị Hàng

Chủ nhiệm Hợp tác xã Lâm Thượng, Lục Yên, Yên Bái. (Đại biểu Quốc hội khóa IV, V)

 

 

    Ông Nguyễn Ngọc Hồ

Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Yên Bái. (Đại biểu Quốc hội khóa IV, V).

 

 

Ông Nguyễn Đình Thái​

Tổ trưởng sản xuất Xí nghiệp Cơ khí tỉnh Yên Bái (Đại biểu Quốc hội khóa V).

 

 

 

 

 

 

 

Ông  Triệu Quý Tiến

Phó Giám đốc Lâm trường quế Ty Lâm nghiệp Yên Bái (Đại biểu Quốc hội khóa V).

 

 

 

 

 

 

 

Ông Hoàng Trình

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Đại biểu Quốc hội khóa V).

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h