Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH YÊN BÁI

 

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Bùi Trung Thu

Giám đốc

0912.506.237

2

Bà Mai Thị Phương Lan

Phó Giám đốc

0915.018.189

3

Ông Nguyễn Quang Đạt

Phó Giám đốc

0912.332.665

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h