Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển Quỹ đất Thông báo các hộ gia đình, cá nhân chậm nộp tiền sử dụng đất trên địa bàn Thị xã Nghĩa Lộ

Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển Quỹ đất Thông báo các hộ gia đình, cá nhân chậm nộp tiền sử dụng đất trên địa bàn Thị xã Nghĩa Lộ

Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển Quỹ đất Thông báo các hộ gia đình, cá  nhân chậm nộp tiền sử dụng đất trên địa bàn Thị xã Nghĩa Lộ

File đính kèm: