Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

TAND huyện Yên Bình Thông báo tìm bà Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1968, nơi cứ trú cuối cùng Tổ 01, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Tòa án nhân dân huyện Yên Bình đang thụ lý, giải quyết việc dân sự yêu cầu tuyên bố một người là đã chết đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1968, nơi cứ trú cuối cùng Tổ 01, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái theo đơn yêu cầu của ông Nguyễn Bá Ngọc, sinh năm 1966 trú tại Tố 01, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

1. Thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1968.

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Tổ 01, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Binh, tỉnh Yên Bái.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 12 năm 1990.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Nguyễn Thi Nguyệt liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái theo địa chỉ số 440, đường Đại Đồng, Tổ 8 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về bà Nguyễn Thị Nguyệt thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái theo địa chỉ như trên, ủy ban nhân dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, người yêu cầu.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bổ là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Nguyễn Thị Nguyệt thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

File đính kèm: