Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

Câu hỏi:

Tôi hiện đang công tác tại một đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, Ban ngành của tỉnh Yên Bái. Tôi xin được hỏi về tiêu chuẩn bổ nhiệm trưởng phó phòng tại đơn vị sự nghiệp công lập? và có phải Đảng viên cũng là tiêu chuẩn để được bổ nhiệm không? Rất mong được giải đáp! Tôi xin cảm ơn.

Người hỏi: công dân Lê Việt Anh / Địa chỉ: Tổ 2A phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 28/11/2017

Câu trả lời:

Sở Nội vụ trả lời như sau:

Hiện nay, tỉnh Yên Bái chưa ban hành quy định về việc b nhiệm, b nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển các chức danh lãnh đạo quản lý tại các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh. Do đó tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm đổi với trưởng phòng, phó trưởng phòng của các đơn vị sự nghiệp được vận dụng theo Quyết định s 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; Hướng dẫn s06-HD/TƯ ngày 23/5/2008 của Tỉnh ủy Yên Bái hướng dẫn thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ của Bộ Chính trị và Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Yên Bái.

Theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ được quy định như sau:

- Đạt tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức và tiêu chuẩn cụ thcủa từng chức danh bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước;

- Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có kê khai tài sản, nhà, đất theo quy định;

- Tui b nhiệm:

+ Cán bộ, công chức bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ;

 + Riêng các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng các quận, huyện và tương đương, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và n);

Trường hợp cán bộ, công chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu;

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cách chức.

Tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Quy định ban hành kèm Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã quy định Tiêu chuẩn chung; Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đổi với Trưởng phòng và tương đương; Phó Trưởng phòng và tương đương.

Vì vậy, cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền được phân cấp quản lý vận dụng, xem xét, quyết định việc bnhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý đảm bảo đúng công tác quy hoạch, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tín nhiệm của viên chức tại đơn vị.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân. 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 12/12/2017