Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thông tin tiếp công dân

Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019

(31/03/2019)

Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019

Thông báo Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

(01/03/2019)

Thông báo Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

Thông báo Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 1/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

(01/02/2019)

Thông báo Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 1/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h