Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Thành lập Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tỉnh Yên Bái trong chương trình giáo dục phổ thông 2018

15/02/2020 07:21:01 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 233/QĐ-UBND về việc thành lập Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tỉnh Yên Bái trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học Tỉnh Yên Bái trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 do ông Đào Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng ban.

Ban biên soạn có nhiệm vụ xây dựng đề cương, thu thập tài liệu, biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học Tỉnh Yên Bái trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công. Kinh phí chi biên soạn tài liệu do Sở Giáo dục và Đào tạo chi từ nguồn kinh phí hàng năm UBND tỉnh cấp cho nội dung thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

198 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h