Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Phê duyệt kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái năm 2020

29/03/2020 07:06:07 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 23/3, UBND tỉnh ban hành quyết định số 534/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái năm 2020.

Theo đó, tổng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt là 22.304 triệu đồng. Nguồn kinh phí được lấy từ nguồn chi sự nghiệp khoa học tỉnh Yên Bái đã được UBND tỉnh Yên Bái giao tại Quyết định số 2984/QĐ-UBND.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ theo quy định hiện hành. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khi cần điều chỉnh dự toán kinh phí giữa các nội dung, nhiệm vụ chi trong nhiệm vụ mà không thay đổi mục tiêu và không vượt tổng mức dự toán được giao, cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định.

193 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h