Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

12/08/2016 Xem cỡ chữ Google

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông Tạ Văn Long

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

2

Ông Vũ Quỳnh Khánh

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

3

Bà Hoàng Thị Thanh Bình

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

4

Ông Nguyễn Minh Toàn

Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKTTỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.

5

Ông Hoàng Viễn

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

6

Bà Hoàng Thị Lan Hương

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

7

Bà Triệu Thị Bình

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h