Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Thực hiện thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP

22/07/2019 17:36:23 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện Thông báo số 233/TB-VPCP ngày 8/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (ATTP), UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Ảnh minh họa

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông về ATTP:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình truyền thông về áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất thực phẩm sạch, sản xuất theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc, an toàn giết mổ động vật...

Báo Yên Bái, Đài PT-TH tỉnh tổ chức các chương trình chuyên đề về các mô hình ATTP, các sản phẩm theo chuỗi...đưa các thông tin về cơ sở vi phạm để có lên án, phê phán từ công luận, xã hội.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Trong 6 tháng cuối năm, tăng 10% số cơ sở được thanh tra, kiểm tra so với 6 tháng đầu năm.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm quản lý chặt chẽ, hiệu quả hoạt động quảng cáo, giao dịch điện tử, mua bán thực phẩm trên mạng, theo phương thức bán hàng đa cấp. Sở Thông tin và Truyền thông tập trung siết chặt việc mở các trang quảng cáo, mua bán thực phẩm không đúng quy định, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

4. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tuyên truyền, vận động tổ chức quản lý ATTP, trong đó có việc tăng cường kết nối, trao đổi thông tin qua hệ thống thông tin về ATTP.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố có phương án sắp xếp, củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao năng lực quản lý về ATTP cho cán bộ tuyến huyện và tuyến xã đảm bảo đủ điều kiện và thực hiện tốt công tác quản lý ATTP trên địa bàn.

452 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h