Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

14/01/2020 Xem cỡ chữ Google

 

TỈNH ỦY THÔNG BÁO

về việc đăng tải tài liệu ôn tập vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức

cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 Thông báo

2 Danh mục kiến thức chung

3 Chuyên đề: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

4 Chuyên đề: Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng hiện nay

5 Chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Việt Nam

6 Tài Liệu Tin học - Ngoại ngữ - Tiếng Trung (Lưu ý: Thí sinh tải về giải nén để sử dụng tài liệu)*

7 Thông báo về việc lùi thời gian thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019

8 Thông báo Kết quả điểm thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2019

9 Danh sách kết quả điểm thi vòng 1 của thí sinh tham dự kỳ thi

10 THÔNG BÁO MỚI NHẤT * Kết quả điểm phúc khảo vòng 1, kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2019

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h