Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

12/11/2016 Xem cỡ chữ Google

CÁC ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Bà Hoàng Thị Chanh

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư

2 Ông Phạm Vĩnh Cường Phó Bí thư Thường trực
3 Ông Đồng Công Thuận Phó Bí thư

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông Vũ Vinh Quang

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư

2 Ông Nguyễn Phúc Khánh Phó Bí thư Thường trực

ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 

 

 

ĐẢNG ỦY BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h