Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch miền Tây năm 2019

11/06/2019 07:28:48 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Để chuẩn bị tổ chức Sự kiện Tuần văn hóa, du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

Diễn diễn đường phố tại “Tuần văn hóa, du lịch Mường Lò”

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng kịch bản Chương trình nghệ thuật khai mạc, Chương trình biểu diễn đường phố; xây dựng dự thảo Kế hoạch chi tiết việc triển khai thực hiện Sự kiện, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể về tập luyện, truyền thông và chuẩn bị các nội dung liên quan; phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp khái toán kinh phí tổ chức Sự kiện của các sở, ngành, địa phương có liên quan. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/6/2019.

2. Ủy ban nhân dân các huyện: Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ xây dựng kế hoạch chi tiết tham gia Sự kiện của địa phương; lập dự trù kinh phí tham gia Sự kiện (gồm 02 phương án, trên cơ sở giữ nguyên hoặc rút gọn số lượng diễn viên quần chúng được huy động tham gia), gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp trước ngày 12/6/2019 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Riêng Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ bổ sung thêm kế hoạch về hỗ trợ nơi ăn, nghỉ cho các địa phương trong thời gian diễn ra Sự kiện.

3. Sở Ngoại vụ liên hệ với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về chương trình biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Vân Nam tại tỉnh Yên Bái trong thời gian diễn ra Sự kiện.

275 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h