Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

19/09/2019

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái

18/09/2019

CTTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái.

Yên Bái: Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Yên Bái: Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

17/09/2019

CTTĐT - UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên.

Công nhận 4 trường Phổ thông đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

12/09/2019

CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định công nhận 4 trường phổ thông đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Yên Bái: hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số năm 2018 theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP với mức 2 triệu đồng/người

15/09/2019

CTTĐT- UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số năm 2018 theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h