Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

Thành lập chốt kiểm soát phòng, chống bệnh dịch Tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Văn Yên

05/08/2019 17:17:14 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Văn Yên về việc đồng ý thành lập chốt kiểm soát phòng, chống bệnh dịch Tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Văn Yên.

UBND tỉnh đồng ý thành lập chốt kiểm soát phòng, chống bệnh dịch Tả lợn Châu Phi trên đường tỉnh lộ 166

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý thành lập chốt kiểm soát phòng, chống bệnh dịch Tả lợn Châu Phi trên đường Tỉnh lộ 166 (Quy Mông - Đông An), tại thôn Ngòi Viễn, xã Xuân Ái (khu vực giáp với thôn Quyết Hùng, xã Hoàng Thắng) theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Văn Yên tại Tờ trình số 285/TTr-UBND; của Giám đốc sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tờ trình số 194/TTr-SNN về việc thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Văn Yên.

UBND tỉnh giao UBND huyện Văn Yên quyết định thành lập chốt kiểm soát phòng, chống bệnh dịch Tả lợn Châu Phi, bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch theo đúng các quy định hiện hành.

248 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h