Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Không tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

28/03/2020 06:44:06 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Đó là ý kiến của chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 762/UBND-NCPC về việc không tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 ban hành ngày 26/3/2020.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh không tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 theo đề nghị của Sở Nội vụ. Đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng bậc cao, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân vào thời gian phù hợp.

Căn cứ kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 178/UBND-NCPC ngày 04/02/2020 về việc phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát động và tổ chức thực hiện các Phong trào thi đua năm 2020 bám sát với phương châm, chủ đề hành động của năm và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh) chuyển nội dung ký giao ước thi đua cho các đơn vị Trưởng của 18 Khối thi đua năm 2020 ký giao ước thi đua theo quy định; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và các phong trào thi đua chuyên đề, theo đợt đạt chất lượng, hiệu quả đề ra.

234 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h