Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phát triển Chính quyền điện tử

11/05/2020 13:23:00 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phát triển Chính quyền điện tử.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ việc cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái năm 2020 phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0), hoàn thành trong tháng 9/2020. Đồng thời theo dõi, đôn đốc việc triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh đã được ban hành. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức thay đổi thói quen hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phân công, đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra.

216 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h