Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh Yên Bái trong tuần công tác vừa qua

28/10/2019 07:16:30 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tăng cường chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương trong những tháng cuối năm 2019; triển khai thực hiện công tác khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Yên Bái năm 2019; kiểm tra, làm rõ thông tin Báo Nông nghiệp Việt Nam phản ánh về hồ thủy lợi Nhân Nghĩa; tăng cường phối hợp bảo vệ an toàn tiền, tài sản của Nhà nước do NHCSXH quản lý… là những thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh Yên Bái trong tuần công tác vừa qua.

1. UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo tăng cường chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương trong những tháng cuối năm 2019

UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu, theo dõi sát tiến độ thu nộp ngân sách. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu thuế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển quỹ đất theo đề án phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái; chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các quỹ đất để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2019; triển khai thực hiện chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định; rà soát, chi trả đầy đủ, kịp thờicác khoản chi cho con người như tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chế độ đối với học sinh, người nghèo, đối tượng chính sách xã hội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, đầu tư xây dựng, chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển. Tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

2. Triển khai thực hiện công tác khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Yên Bái năm 2019

Theo kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Yên Bái, trong năm 2019 sẽ tiến hành khảo sát đối với 15 sở, ban, ngành và 9 huyện, thị xã, thành phố.

Đối tượng đánh giá là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang nghiên cứu, đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đối với các sở, ban, ngành: Các tiêu chí được xây dựng để khảo sát, đánh giá gồm 07 chỉ số: (1) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; (2) Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo; (3) Chi phí thời gian; (4) Chi phí không chính thức; (5) Cạnh tranh bình đẳng; (6) Hỗ trợ doanh nghiệp; (7) Thiết chế pháp lý.

Đối với huyện, thị xã, thành phố: Các nội dung được xây dựng để khảo sát đánh giá gồm 08 chỉ số: (1) Chi phí gia nhập thị trường; (2) Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo; (3) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; (4) Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong việc sử dụng đất; (5) Hiệu quả các thủ tục thuế; (6) Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh; (7) Chi phí không chính thức; (8) Hiệu quả bộ phận một cửa giải quyết các thủ tục hành chính.

Phiếu khảo sát sẽ được gửi tới các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ ngày 1/11 đến 10/11/2019.

3. UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin Báo Nông nghiệp Việt Nam phản ánh về hồ thủy lợi Nhân Nghĩa

Để làm rõ thông tin Báo Nông nghiệp Việt Nam phản ánh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên và các cơ quan, đơn vị liên quan: (i) Kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan đối với Nhà máy chế biến Graphite tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Graphite Việt Nam; (ii) trên cơ sở kết quả kiểm tra, mức độ vi phạm, xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng các quy định của pháp luật; (iii) tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 26/10/2019.

4. Chỉ thị về việc tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình năm 2019

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Yên Bình lập kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết khác cho tổ chức diễn tập đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đúng kế hoạch diễn tập đã đề ra; lập dự toán kinh phí phục vụ nhiệm vụ diễn tập đối với các cơ quan, ban ngành, các lực lượng của cấp huyện gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo đúng quy định của Nhà nước.

Thời gian diễn tập trong tháng 11/2019.

5. Kế hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2025

Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Yên Bái phát triển tổng số 13 tổ chức hành nghề công chứng. Giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công chứng trong xã hội; rà soát, ban hành các văn bản về quản lý hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh; phát triển tổ chức hành nghề công chứng; xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh.

6. Thành lập Cụm công nghiệp Bảo Hưng và Cụm công nghiệp Minh Quân

Đây là hai Cụm công nghiệp nằm trên địa phận huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Hai cụm Công nghiệp có quy mô 75 ha. Tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng: trong năm 2019 sẽ tiến hành quy hoạch chi tiết; thiết kế cơ sở hạ tầng; đánh giá tác động môi trường cụm công nghiệp; giải phóng mặt bằng; khởi công xây dựng hạ tầng.

Năm 2020: Cơ bản xây xong hạ tầng, đưa trạm xử lý nước thải vào hoạt động đồng thời thu hút các nhà đầu tư sản xuất.

Đến năm 2021 sẽ hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật.

Thời gian hoạt động của cả hai dự án là 50 năm.

7. Tăng cường phối hợp bảo vệ an toàn tiền, tài sản của Nhà nước do NHCSXH quản lý

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn tiền và tài sản của Nhà nước giao cho Ngân hàng quản lý, bảo quản; nhất là đối với NHCSXH Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh Yên Bái: chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, hỗ trợ NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ, phương án phòng chống tội phạm, phòng chống khủng bố, phòng chống cháy nổ; tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ bảo vệ, phòng chống trộm cướp tài sản, đối tượng gây rối và phòng chống cháy nổ, nghiệp vụ quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cán bộ của NHCSXH nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo an ninh, an toàn tài sản của Nhà nước giao theo yêu cầu của NHCSXH tỉnh; thông tin kịp thời cho Ngân hàng về những hành vi, âm mưu, thủ đoạn của tội phạm, đối tượng gây rối có liên quan đến hoạt động của ngân hàng để chủ động đề cao cảnh giác, đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ an toàn tiền và tài sản của ngân hàng được giao quản lý, bảo quản…

8. Đồng ý chủ trương tham gia Hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2019 tại Hải Dương

UBND tỉnh Yên Bái vừa đồng ý chủ trương tham gia Hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2019 tại Hải Dương. Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ được tổ chức từ ngày 26/10 đến ngày 31/10/2019 tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Các sản phẩm trưng bày bao gồm: các sản phẩm chế biến từ quế, chè Suối Giàng, các sản phẩm địa phương như gạo nếp Tú Lệ, bưởi Đại Minh, mật ong tự nhiên Mù Cang Chải … và các loại ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu thế mạnh về các doanh nghiệp, sản phẩm địa phương.

9. Thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình năm 2019

Theo Quyết định của UBND tỉnh Yên Bái, Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình năm 2019 gồm 19 thành viên. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình năm 2019.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm...

373 lượt xem
Thanh Thủy (tổng hợp)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h