Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022

Thông báo công khai kết quả xét chọn Thầy thuốc nhân dân; Thầy thuốc ưu tú lần thứ 14 - năm 2023

Thông báo công khai kết quả xét chọn Thầy thuốc nhân dân; Thầy thuốc ưu tú lần thứ 14 - năm 2023

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản