Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương sẽ được tổ chức qua 2 vòng thi

08/08/2019 07:21:07 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương vừa ban hành quyết định tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương theo chỉ tiêu năm 2018.

Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương tỉnh Yên Bái họp phiên thứ nhất triển khai công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi nâng ngạch năm 2019

Theo đó tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương theo chỉ tiêu năm 2018 với các nội dung sau:

Các môn thi: Môn Kiến thức chung; môn Tin học; môn Tiếng Anh; môn Chuyên môn, nghiệp vụ.

Tổng số thí sinh tham dự kỳ thi: 69 thí sinh theo danh sách đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 25/4/2019.

Thời gian thi:

Vòng 1 (ngày 14/8/2019).

- Thi trắc nghiệm môn Tin học: Thời gian 30 phút, từ 8h00' đến 8h30'.

- Thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh: Thời gian 30 phút, từ 9h30' đến 10h00'.

- Thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung: Thời gian 60 phút, từ 14h00' đến 15h00'.

Vòng 2 (ngày 17/9/2019).

Thi viết môn Chuyên môn, nghiệp vụ: Thời gian 120 phút từ 8h00' đến 10h00'

Địa điểm thi: Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.

Để đảm bảo công bằng cho Kỳ thi, Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương đã ban hành quyết định thành lập các Ban: Ban coi thi; Ban phách kỳ thi; Ban chấm thi; Ban giám sát thi.

1257 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h