Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

UBND tỉnh yêu cầu tham mưu hỗ trợ công dân Yên Bái đang cư trú tại thành phố Đà Nẵng được trở về nơi cư trú

04/09/2020 10:43:01 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản 2621/UBND-VX giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung sau:

Ảnh minh họa

1. Thiết lập đường dây nóng và thông báo rộng rãi để tiếp nhận thông tin của công dân Yên Bái đang lưu trú tại thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng trở về Yên Bái do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để người dân biết và đăng ký.

2. Phối hợp với Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng để nắm bắt thông tin về các công dân là người Yên Bái đang lưu trú tại thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng trở về Yên Bái.

3. Dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh hỗ trợ đón công dân Yên Bái đang lưu trú tại thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng trở về Yên Bái do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; trong đó nêu rõ phương án đón và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan; gửi dự thảo kế hoạch về Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 08/9/2020.

320 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h