Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Yên Bái dự kiến tổ chức Lễ vinh danh “Nghệ thuật Xòe Thái” và Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2002 trong tháng 9/2022

31/05/2022 07:38:01 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Lễ đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 dự kiến tổ chức trong tháng 9/2022.

Vòng đại xòe trong đêm hội Mường Lò 2020

Để chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết tổ chức Lễ đón nhận và Lễ hội đảm bảo yêu cầu, ngày 30/5/2022, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành công văn số 1584 UBND-VX yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch diễn ra trong tháng 9/2022. 

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch chi tiết để tổ chức Lễ đón nhận và lễ hội. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện các quy định theo yêu cầu tại Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh về quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Hướng dẫn chi tiết để chính quyền địa phương triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo tồn nguyên trạng, giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ của các di tích, di sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Mù Cang Chải hướng dẫn người dân áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong canh tác lúa, đặc biệt ở các khu vực có hoạt động du lịch trọng điểm; chỉ đạo rà soát, khắc phục, sửa chữa hệ thống thủy lợi, không để thiếu nước, đảm bảo nước phục vụ tưới tiêu, gieo trồng 100% diện tích lúa tại các khu vực này.

UBND thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Cang Chải rà soát cơ sở hạ tầng, sản phẩm du lịch, phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận và Lễ hội đảm bảo yêu cầu. 

1673 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h