Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo các Nghị định quy định về giá đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

11/06/2024 17:01:40 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 11/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về các Nghị định quy định về giá đất, về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Dự Hội nghị, tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo các sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xây dựng gồm 5 chương với 54 điều, quy định nhiều nội dung như: quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; quy định về tính, thu, nộp tiền sử dụng đất; quy định về tính, thu, nộp tiền thuê đất; quy định về trách nhiệm của cơ quan, người sử dụng đất; quy định về điều khoản thi hành.

Dự thảo Nghị định Quy định về giá đất, sau khi tiếp thu hoàn thiện, có 6 chương 39 điều quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã tập trung thảo luận về dự thảo các Nghị định, các quy định liên quan, trong đó đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường làm rõ hơn về thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất; nghiên cứu ban hành quy định cụ thể các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, mức độ chênh lệch tối đa của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất để xác định mức tương đồng nhất định giữa thửa đất định giá và thửa đất so sánh để thống nhất thực hiện không giao về địa phương quy định;  quy định rõ thời điểm định giá đất để tính tiền bồi thường…Quy định về nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; về đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm; về thời gian ổn định tiền thuê đất trả tiền thuê hằng năm cũng như điều kiện của cá nhân hành nghề tư vấn giá đất…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến đóng góp của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương để hoàn thiện các dự thảo Nghị định trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

1326 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h